1. بعد از بررسی های انجام شده تصمیم گرفتیم تغییرات اساسی در انجمن ایجاد کنیم

    این سیستم دارای امکانات بیشتری هست که باعث جذابیت انجمن خواهد شد

    امیدواریم از طرح جدید انجمن خوشتون بیاد

  2. به خاطر برخی تغییرات در روند انجمن

    دسترسی مدیریت از همه کاربران برداشته شده

    به زودی روند و قوانین جدید اعلام خواهد شد

Terms of Service and Rules

The providers of this service ("we") are not responsible for the content of any messages posted. Messages posted express the views of their author only.

You agree to not use this service to post any material which is defamatory, abusive, hateful, threatening, or otherwise violates any laws.

We reserve the rights to remove or modify any messages posted for any reason.